Výběrová řízení

Rekonstrukce Velkého Královského rybníka - Nové Dvory u Dobříše

Občanské sdružení Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ vyhlašuje výběrové řízení na Rekonstrukci Velkého Královského rybníka jakožto součást realizace stejnojmenného projektu , jež byl podpořen dotací z fondů EU v rámci operačního programu Životní prostředí.

Výběrové řízení bude probíhat dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jako Zjednodušené podlimitní řízení.

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zkraslovaci-spolek-pro-prahu-zapad

Zájemci, kteří splní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, mohou své nabídky podávat od 24. září do 11. října 2013 do 15:00 na adresu zadavatele poštou nebo osobně po předchozí domluvě na telefonním čísle 775 557 025.

Zadávací dokumentace:
Zadávací podmínky
Obchodní a platební podmínky

O Projektovou dokumentaci, včetně soupisu stavebních prací a výkazu výměr mohou zájemci zažádat elektronicky emailem na adresu zspz@zspz.cz nebo písemně na adresu sídla zadavatele, tyto dokumenty jim budou zaslány písemně na nosiči CD následující pracovní den po doručení žádosti.