Úvodní stránka

Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ

je občanské sdružení, které bylo založeno v dubnu roku 2009 s cílem aktivně působit ve vybraných oblastech, mezi něž náleží:

Za svou krátkou dobu existence připravilo sdružení jeden projekt výstavby dětského hřiště v obci Všenory a Velkého královského rybníku v obci Nové Dvory.

Působnost:
Hlavní záběr našich aktivit směřuje, jak ostatně napovídá náš název, především na území okresu Praha - západ, nicméně působíme na území Středočeského kraje (např. v Nových Dvorech v okrese Příbram) a potažmo celé ČR.