Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ

je občanské sdružení, které bylo založeno v dubnu roku 2009 s cílem aktivně působit ve vybraných oblastech, mezi něž náleží:

Za svou krátkou dobu existence podalo sdružení jeden projekt výstavby dětského hřiště v obci Všenory a v současné době připravuje další dva projekty, a to rekonstrukce sportovního areálu v obci Slapy a rekonstrukci Malého a Velkého královského rybníku v obci Nové Dvory. O těchto projektech budeme detailněji informovat ihned, jakmile tyto projekty získají dotaci.

Působnost:
Hlavní záběr našich aktivit směřuje, jak ostatně napovídá náš název, především na území bývalého okresu Praha - západ, nicméně působíme na území Středočeského kraje (např. v Nových Dvorech v okrese Příbram) a potažmo celé ČR.

Kontakt:
Michal Struha
předseda sdružení
email: zspz@zspz.cz
tel: 775 557 025
Slapy 67
252 08  Slapy