Podpořené projekty

A co děti ve Všenorech, mají si kde hrát?

Tento projekt zahrnoval výstavbu dvou dětských hřišť v obci Všenory, konkrétně vedle rybníčku u hotelu Zdeňka a v lokalitě za tratí,která se nachází poblíž louky u řeky Berounky a nedaleko vlakového nádraží. Součástí projektu byly terénní úpravy, odstranění nevhodných porostů, výsadba trávníku a další zeleně, výstavba gabiónové zídky a chodníku na hřišti u rybníčku, nákup chatky jako klubovny pro skautksý oddíl na hřišti za tratí a samozřejmě instalaci herních prvků a mobiliáře, včetně vytvoření dopadových ploch. 

Žádost o projekt byla podána v červnu 2009, v listopadu 2009 byl projekt schválen. Po provedení výběrových řízení započala v dubnu výstavba hřišť a skončila v červenci 2010. 

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy podpořil tento projekt částkou 1.496.545  Kč, z čehož příspěvek EU činil 1.272.063 Kč. Celkové náklady projektu dosáhly částky 1.669.832 Kč, spoluúčast žadatele činila 173.287 Kč. 

Partnery projektu jsou:

  1. Altstaedter Investments a. s., která formou sponzorskéhodaru zajistila finanční prostředky pro spoluúčast žadatele, tj. dofinancování projektu,

  2. Obec Všenory, která zajistí údržbu obou hřišť a rovněž se podílela na financování projektu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi Ing. Zdeňku Seidlerovi, který se výrazně zasloužil o to, že tento projekt byl úspěšně dokončen.

 

Pořízení projektové dokumentace na projekt Cyklostezka Všenory - Dobřichovice

Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ získal 608 tis. Kč v rámci dotačního řízení, které v červnu 2009 vypsal Středočeský kraj. Projekt se momentálně nachází ve fázi realizace.